BİLGİSAYAR PROGRAMI, YAZILIM VE VERİTABANI TESCİLİ
Bilgisayar yazılımı ve veritabanınızın başkaları tarafından izinsiz kullanımını engellemek için Beyana Dayalı Zorunlu veya İsteğe Bağlı Kayıt yöntemiyle Tescil başvuru yapmak için gecikmeyiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tescil hizmetlerinde hazırlanmış olan veritabanı ve bilgisayar yazılımın tüm kodları tescil altına alınabilmektedir.

Bilgisayar Programları ve Veritabanları 5856 numaralı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınabilmektedir. Kültür Bakanlığı tarafından yürütülen tescil işlemleri Fikir Ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikle hükümlerine göre uygulanmaktadır.
CND DANIŞMANLIK olarak başvurunuzun hazırlanması ve tescil sürecinin takip edilerek sonuçlandırılması konusunda uzman kadromuzla sizlerin hizmetindeyiz.
Lütfen tescil işlemleri ve başvuru için gerekli belgeler hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçiniz.

BİLGİSAYAR PROGRAM, YAZILIM VE VERİTABANINI NEDEN TESCİL ETTİRMELİYİM ?
Üzerinde oldukça fazla emek ve zaman harcayarak hazırladığınız bilgisayar programlarının ve veritabanlarının, art niyet güdülerek kopyalanması, usulsüz bir şekilde kullanılması yada sektördeki rakipleriniz tarafından kullanılarak ve taklit edilmesi durumlarına karşı tescil edilmesi büyük önem kazanmaktadır.
Bilgisayar Programları ve Veritabanlarının tescil edilmesi ile eser sahibi yaşadığı müddetçe ve ölümünden itibaren 70 yıl sürecek olan bir koruma süresi sağlanmaktadır. Birden fazla eser sahibi bulunması durumunda 70 yıllık koruma süresi hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren başlamaktadır. İlk eser sahibinin tüzel kişi olması durumunda ise koruma süresi eserin aleniyet tarihinden itibaren 70 yıl olmaktadır.

BİLGİSAYAR PROGRAM , YAZILIM VE VERİTABANI TESCİLİ NEDİR ?
Bilgisayar programlarını kısaca bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir dizi komut olarak tanımlayabiliriz. Bu komutlar herhangi bir programlama dili kurallarına uygun şekilde yazılmışmış bir grup kodun makine diline çevrilmiş son halidir. Örnek verilecek olursa bilgisayar oyunları, grafik veya resim düzenleme ortamları, ortam yürütücüleri, web tasarım yazılımları hatta işletim sistemleri bile birer bilgisayar programıdır.
Veritabanı ise düzenli bilgiler topluluğudur. Bilgisayar terminolojisinde, sistematik erişim imkânı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesi olarak da tanımlanabilir.
Bilgisayar programlarının kullanım alanları saymakla bitmez. Veri tabanı sistemleri ise, bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına, çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin alt yapısını oluşturmaktadır.
Oldukça fazla alanda kullanım imkânı bulan bilgisayar programları ve veritabanlarının korunması da fazlasıyla önem arz etmektedir. Üzerinde oldukça fazla emek ve zaman harcayarak hazırladığınız bilgisayar programlarının ve veritabanlarının, art niyet güdülerek kopyalanması, usulsüz bir şekilde kullanılması yada sektördeki rakipleriniz tarafından kullanılarak ve taklit edilmesi durumlarına karşı bilgisayar programları ve veritabanlarının tescili büyük önem kazanmaktadır.
Bu kapsamda Bilgisayar Programları ve Veritabanları 5856 numaralı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altına alınabilmektedir.

BİLGİSAYAR PROGRAM, YAZILIM VE VERİTABANLARINI NASIL TESCİL ETTİREBİLİRİM ?
Bilgisayar programları ve veritabanı tescili için başvurulduğunda aşağıda belirtilen belgelerin CND DANIŞMANLIK’ a iletilmesi gerekmektedir.
 –Noter onaylı Vekâletname: İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce noter tarafından tasdik ettirilecektir.
Taahhütname: Eser sahibi tarafından imzalanacaktır. Noter onayına gerek yoktur.
Eserin kopyası ile ayrıca aşağıdaki dökümanlar
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI İÇİN;

Aşağıda belirtilen bilgiler "text" formatında "unicode" karakterlerden oluşacak şekilde (DVD, CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir.

  1. Ticari sırrı olmayan bilgisayar programları söz konusu olduğunda alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan (kaynak kodunun ilk yirmi beş ve son yirmi beş sayfası; eğer elli sayfadan az ise tümü), herhangi bir araca gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya,
  2. Ticari sır içeren bilgisayar programları söz konusu olduğunda ilk ve son yirmi beş sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son on sayfası veya amaç kodunun ilk ve son yirmi beş sayfası ile kaynak kodunun herhangi bir on veya daha fazla ardışık sayfası veya elli sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar bloke edilerek tüm kaynak kodu,
  3. Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları söz konusu olduğunda düzeltmeler ilk ve son yirmi beş sayfada yer alıyorsa (2) numaralı alt bentte düzenlenen seçeneklerden biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu yirmi sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı elli sayfası.

VERİ TABANLARI İÇİN;

Aşağıdaki bilgilerin "XML" formatında dijital ortama kaydedilmiş (DVD, CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir.

  1. Tek dosyalı veri tabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları) söz konusu olduğunda, ilk ve son yirmi beş sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son yirmi beş veri kaydı,
  2. Birden çok dosyalı veri tabanları (ayrı ve farklı veri kaydı grupları) söz konusu olduğunda hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan elli veri kaydı, bunun verilememesi durumunda elli sayfa veya tüm veri kaydı,
  3. Yeniden düzenlenmiş veri tabanları (tek veya birden çok dosyalı) söz konusu olduğunda elli sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya elli sayfadan az ise düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veri tabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması.
 
  Adres : Büyükelçi Sokak No: 18/1 06690 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA
  Telefon : 0312 468 87 02 - 0312 468 86 77
  GSM : 0544 468 87 02
  Faks : 0312 468 86 58
  E-Posta : cnd@cnd.com.tr - info@cnd.com.tr