Hariçte  İşleme İzin Belgesi, Türkiye’deki üreticilerin haksız rekabete uğramamaları ve üreticilerin ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşvik edilmesidir. Hariçte İşleme İzin Belgesi, eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün ithalat esnasında Gümrük ve KDV Muafiyetinden yararlanılmasıdır. Yurtdışına (Serbest Bölgeler dahil) daha ucuz maliyetle işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere gönderdiğiniz ürünlerinizle ilgili ithalat esnasında GÜMRÜK + KDV İSTİSNASI muafiyetinden yararlanmak için Hariçte İşleme İzin Belgesi almalısınız.
Süre Başvurusu: Belge süresinin bitimine müteakip en geç bir (1) ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Hariçte İşleme İzin Belgelerinde 2 çeşit süre alım hakkınız vardır.
1-  Ek Süre :
Belge orijinal süresinin yarısı kadar daha alınacak süredir.

2-  Mücbir Sebepler :
Aşağıda belirtilen mücbir sebepler Hariçte işleme izin belgesine/Hariçte işleme iznine ilave süre verilebilir:

  1. Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın
  2. Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali
  3. Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
  4. Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması
  5. Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
  6. Grev ve lokavt

Kapatma Süresi: Hariçte işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için belge süresi sonundan itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde başvuru yapılması gereklidir.

 
  Adres : Büyükelçi Sokak No: 18/1 06690 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA
  Telefon : 0312 468 87 02 - 0312 468 86 77
  GSM : 0544 468 87 02
  Faks : 0312 468 86 58
  E-Posta : cnd@cnd.com.tr - info@cnd.com.tr