Dahilde İşleme İzin Belgesi, imalatçı ve ihracatçıya sunulan en etkili ihracat desteğidir. İthalatta vergilerden %26’ ya varan istisnalar ile ihracatta rekabet ortamı sağlanabilir. İthal edeceğiniz hammaddelerde Gümrük Vergisi, KKDF Fonu, KDV, VRHİ, yerli alacağınız hammaddelerde KDV oranı kadar vergi İstisnalarından yararlanmak için
Dahilde İşleme İzin Belgesi mutlaka alınmalıdır. Hammadde alımlarınızda; %18 KDV, ortalama %5 Gümrük vergisi, %3 KKDF Fonu desteklerinden yararlanarak ithalat maliyetinizi %26’y kadar düşürebilir,  yerli hammaddelerinizi, %18 KDV ödemeden satın alabilirsiniz.  

Dahilde İşleme İzin Belgesi başvuruları elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu işlem için öncelikle başvuru sahibi firma adına e-imza alınmalı ve yetkilendirmeler yapılmalıdır.

Elektronik Başvuru işlem süreç aşamaları:

1-

Yetkilendirmenin Yapılması

2-

Firma Tanımlamasının Yapılması

3-

Dahilde İşleme İzin Belgesi Başvurusu

4-

Belgenin onaylanması

5-

Yurtiçi alım ve Faturalı Satışların kaydı

Miktar Revizesi: İthalat ve ihracat listenizde yer alan mamullerinizin ihtiyacınıza uygun ilave hammadde veya ihraç ürün artışı yada değişikliği talebinde bulunabilirsiniz.

Fiyat Değişiklikleri: İthalat veya ihracatlarınızı belgedeki alış ve satış değerlerine bağlı kalmaksızın yapabilirsiniz. Bunun için fiyat revizesi yapılmasına gerek yoktur.

Süre Başvurusu: Belge süresinin bitimine müteakip en geç bir (1) ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Süre Uzatma Şartları:Süre uzatmanın şartı, ihracat ve ithalat durumunuza göre değişmektedir. Bu sürelerin tamamı alma hakkınız olan süreler değildir.
Her süre talebinin alınabilmesi için kendisine has şartları vardır.

Belgeniz kapsamında Performans, Süre Kaydırımı, Mücbir ve Haklı Sebep olmak üzere ihtiyacınıza uygun olarak 4 şekilde verilecek süre miktarı yasal bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadardır. 

1-  Performans Süresi:
Belge kapsamında öngörülen ihracat taahhüdünüzün USD değerinin %50 sini gerçekleştirmeniz halinde belge orijinal süresinin yarısı kadar daha ek süre alabilirsiniz.

2- Süre Kaydırımı:
Belgenizin başlangıç tarihi ile ilk ithal tarihiniz arasındaki sürenin, belgenize kullanım süresi olarak eklenmesidir. Belge kapsamında öngörülen ithalatın veya yerli alımın geç yapılması halinde aradaki süre kadar azami 3 ayı geçmemek üzere belge süresinin başlangıç ve bitiş tarihi uzatılır.

3- Mücbir sebepler:
Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilave süre verilebilir:
a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın
b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali
c) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması
d) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması
e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
f)  Grev ve lokavt

4-   Haklı Sebep:
Belge kapsamında öngörülen ihracatın gerçekleşmesi ancak ithalatının yapılamaması halinde, ithalatın gerçekleşebilmesi için sadece ithalat süresi belge orijinal süresinin yarısı kadar daha uzatılabilmektedir.

Kapatma Süresi: Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde başvuru yapılması zorunludur. Belge sahibi firmanın 3 (üç) ayın bitimine kadar ihracat taahhüdünü kapatma yapmaması halinde müeyyide uygulanarak belge resen kapatılır.

 
  Adres : Büyükelçi Sokak No: 18/1 06690 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA
  Telefon : 0312 468 87 02 - 0312 468 86 77
  GSM : 0544 468 87 02
  Faks : 0312 468 86 58
  E-Posta : cnd@cnd.com.tr - info@cnd.com.tr