İTHALAT ÖN BİLDİRİM İŞLEMLERİ

Ön bildirim; gıda ve yem maddelerinin, bitkisel ürünlerin, gıda takviyelerinin, bitkisel ürünlerin, besin desteklerinin, ambalaj maddelerinin, sofra ve mutfak eşyalarının ithalatı öncesinde, ithal edilecek ürüne ait belgelerin elektronik ortamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu konuda yetki verdiği İl Müdürlüklerine ya da gümrük kontrol noktalarına gönderilmesi, İl Müdürlükleri ya da gümrük noktası yetkilileri tarafından başvurunun incelenmesi, başvurunun 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olması durumunda kabul edilmesi ve kontrol tarihi belirlenerek ürün gümrüğe geldikten sonra son kontrollerinin yapılması, Gümrük kontrolleri sonucu uygunluk yazısı yazılarak ithalata izin vermesi ile ilgili elektronik bir sistemdir.

CND DANIŞMANLIK olarak müşterilerimizin ithal etmek istediği gıda ve yem maddelerinin, gıda takviyelerinin, bitkisel ürünlerin, ambalaj maddeleri ile sofra ve mutfak eşyalarının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının denetimine tabi olan ürünlerinin ithalatı öncesinde yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirilme, ön bildirim başvuru dosyasının hazırlanması, ön bildirim başvurusunun elektronik ortamda yapılması ve kontrol tarihinin alınması vb. hizmetleri veriyoruz.

Ön Bildirim Yapacak İthalat ve İhracat Firmalarına Önemli Duyuru

02.01.2012 tarihinden itibaren Bitkisel Gıda ve Yemde Ön Bildirim Uygulamasına başlanacak olup İthalatçı ve İhracatçı firmalar Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinden işlem yapacaklardır.
Firmanızın ithal etmek istediği ürünlere ÖN BİLDİRİM İZNİ almak ile ilgili hizmet talebinde bulunmak istiyorsanız; lütfen BURAYA tıklayınız.

KONTROL BELGESİ

İthal edilecek ürünlerin insan, hayvan, ekosistem ve çevre Sağlığı açısından ithalata uygunluğunun denetlenmesi amacıyla ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre, ilgili bakanlıktan ithalat yapılmadan önce alınan kayıt ve izin  yazısıdır. Ürünlerin ithalinde farklı bakanlıklardan Kontrol Belgesi alınması gerekebilir. Bu durumda ürünün özelliğine göre inceleme yapılarak ilgili bakanlığa Kontrol Belgesi başvurusunda bulunulur ve ithalatçı firmalar ancak bu belge ile ithalatını gerçekleştirebilirler.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrol Belgesi : Gıda takviyeleri, bazı gıda maddeleri (meyve ve sebzeler) canlı hayvanlar ve hayvansal ürünleri (süt tozu, peynir vb.) ithal edebilmek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesini almak zorunludur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kontrol Belgesi : Hurda metaller, kömür ve bazı kimyasal gazlar vb… Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi ile ithal edilebilirler.

Sağlık Bakanlığı Kontrol Belgesi : Hava Aromatizanları (oda kokusu, oto kokuları…), havuz kimyasalları, bazı bebek ürünleri (biberon, emzik) vb. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi ile ithal edilebilirler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞGÜM Kontrol Belgesi : Boya, boya hammaddesi vb. iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bazı kimyasalların ithalatında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi ile ithal edilebilirler.

Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?
Kontrol Belgesi ürün gümrüğe gelmeden önce mutlaka alınmalıdır. Aksi halde ürün gümrüğe geldikten sonra  Kontrol Belgesi alınması işlemlerine başlanılması halinde, Kontrol Belgesi işlemleri sonuçlanıncaya kadar ürünleriniz gümrükte sağlıksız koşullarda beklemek zorunda kalması yanında yüksek meblağlarda ardiye, depo, antrepo ücreti vb. maliyetleri üstlenmek gerekecektir.

CND DANIŞMANLIK olarak Kontrol Belgesi Alınmasında Hizmetlerimiz
1. İthal edilmek istenilen ürünle ilgili ithalat ve gümrük mevzuatının araştırılması,
2. Gerekli ise ilgili kurumlar ile görüşmelerin yapılması,
3. Kontrol Belgesinin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,
4. Belgelerin incelenmesinden sonra başvuru yapılması.          
5. Başvurunun takip edilerek işlemin sonuçlanması ve Kontrol Belgesinin aslının firmaya kargo ile gönderilmesi

 
  Adres : Büyükelçi Sokak No: 18/1 06690 Kavaklıdere - Çankaya / ANKARA
  Telefon : 0312 468 87 02 - 0312 468 86 77
  GSM : 0544 468 87 02
  Faks : 0312 468 86 58
  E-Posta : cnd@cnd.com.tr - info@cnd.com.tr